Pyhä Henki

TULE, PYHÄ HENKI

Tule, Pyhä Henki, täytä uskoviesi sydämet ja sytytä niissä rakkautesi tuli, sinä, joka monien kielten keskeltä olet koonnut kansat uskon ykseyteen.
S/. Kun lähetät Henkesi, se luo uuttaa elämää.
V/. Näin uudistat maan kasvot.

Rukoilkaamme
Jumala, sinä olet valaissut uskoviesi sydämet Pyhän Hengen opetuksella. Anna meidän samassa Hengessä käsittää, mikä on oikein, ja aina iloita hänen lohdutuksestaan. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta.
V/. Aamen.

RUKOUS PYHÄLLE HENGELLE (PYHÄ JOSEMARÍA)

Tule, oi Pyhä Henki! Valaise mieleni, jotta oppisin tuntemaan käskysi. Vahvista sydämeni, jotta en joutuisi vihollisen ansoihin. Sytytä tahtoni. Olen kuullut äänesi, enkä tahdo paaduttaa sydäntäni ja vastustaa sanoen ’Myöhemmin…huomenna.’ Nunc coepi! Nyt! Sillä voi olla, ettei huominen koita minulle. Oi totuuden ja viisauden Henki, ymmärryksen ja neuvon Henki, ilon ja rauhan Henki! Tahdon, mitä sinä tahdot; Tahdon, sillä sinä tahdot; Tahdon, miten sinä tahdot; Tahdon, silloin kun sinä tahdot.

Tule Henki Jumala

Tule, Henki Jumala, meihin liekkis loistava taivaastasi vuodata. Tule, isä köyhien, tule, tuoja lahjojen, tule, valo sydänten. Lohduttaja parahin, sielun vieras rakkahin, virvoittaja suloisin. Työssä kuorman huojennat, helteessämme virvoitat, itkussamme lohdutat. Valkeus sä autuain, sydänsopet uskovain täytä nöyräin anovain. Ilman sinun voimaasi ihminen jää heikoksi, aivan avuttomaksi. Pese meistä saastainen, vihmo kuiva, kuumeinen, terveeksi tee haavainen. Jäykkä meissä taivuta, kylmä meissä lämmitä, vääristynyt ojenna. Anna uskovillesi, sinuun turvaavillesi, pyhät lahjas seitsemän. Anna palkka hyveille autuus pelastetuille, riemu taivaan elämään. Aamen

Oi Pyhä Henki, Herramme

Oi Pyhä Henki, Herramme,
käy kylmiin sydämihimme,
sä täytä meidät armollas
ja vahvista sun voimallas.
Sä lohduttaja ainoa
ja taivaan lahjain antaja,
sä mielet kovat pehmitä,
ne liekilläsi lämmitä.
Sä Henki Pyhä totuuden
ja side Kolminaisuuden,
valaise mielet sokeat,
kirvoita kielet kankeat.
Ymmärrys meille lahjoita,
rakkaus meihin vuodata,
pois torju lihan kiusaus
ja estä meistä turmelus.
Vihollisemme karkoita,
suo meidän olla rauhassa,
hurskaasti auta elämään
ja kadotusta välttämään.
Opeta Isää tuntemaan,
Kristukseen, Poikaan, turvaamaan,
suo meille uskon palavuus,
sun voimastasi voima uus.
Nyt kiitos olkoon Isälle
ja ainoalle Pojalle.
Hän Pyhän Hengen meille suo
ja armon runsaat lahjat tuo. (Aamen.)