Pyhä Messu / Holy Mass

Jos tietäisimme Messun Pyhän uhrin arvon, kuinka paljon vaivaa tekisimmekään osallistuaksemme siihen.

Pyhä Jean MArie Vianney

If we knew the value of the Holy Sacrifice of the Mass, how many efforts would we make to participate in it.

SAINT Jean MArie Vianney

ALKUTERVEHDYS

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.
tai:
Herra olkoon teidän kanssa

Niin myös sinun henkesi kanssa.

The Introductory Rites

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

Amen.

The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.
or:
The Lord be with you.

And with your spirit.


SYNNINTUNNUSTUS

Tunnustakaamme syntimme, että olisimme kelvolliset viettämään pyhiä salaisuuksia.
tai:
Ennen kuin vietämme Herran muistoa, tutkikaamme itseämme ja tunnustakaamme, että olemme syntisiä ihmisiä.

Penitential Act

Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Tunnnustan Jumalalle kaikkivaltiaalle ja teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein
(Näiden sanojen kohdalla kaikki lyövät rintaansa):
omasta syystäni, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni. Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaista neitsyttä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Herraa Jumalaamme.

Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.
Aamen.

I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,
(and, striking their breast, they say):
through my fault, through my fault, through my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

May almighty God have mercy on us, forgive us our sins,
and bring us to everlasting life.

Amen.

HERRA, ARMAHDA

Lord, have mercy

Herra, armahda.
Herra, armahda.
Kristus, armahda.
Kristus, armahda.
Herra, armahda.
Herra, armahda.

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

KUNNIA

(Määrättyinä päivinä lauletaan tai lausutaan seuraava hymni)

GLORY

(Then, when it is prescribed, this hymn is either sung or said)

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Me ylistämme sinua, me siunaamme sinua, me palvomme sinua, me kunnioitamme sinua, me kiitämme sinua sinun suuren kunniasi tähden.
Herra Jumala, taivaallinen kuningas, Jumala, Isä kaikkivaltias; Herra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus. Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä. Joka pois otat maailman synnin, ota vastaan meidän anomisemme. Joka istut Isän oikealla puolella, armahda meitä.
Sillä sinä yksin olet pyhä, sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein, Jeesus Kristus, Pyhän Hengen kanssa Isän Jumalan kunniassa. Aamen.

Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord,
you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

PÄIVÄN RUKOUS

Rukoilkaamme.
(Seuraa hetken hiljaisuus. Sitten pappi laulaa tai lausuu rukouksen.)
Aamen.

Collect prayer

Let us pray.
(And all pray in silence for a while. Then the Priest says the Collect prayer.)
Amen.

LUKUKAPPALE

The Liturgy of the Word

(Lukija lukee ensimmäisen lukukappaleen. Lopussa hän sanoo) :

Tämä on Jumalan (Herran) sanaa.
Kiitos Jumalalle.

(Then the reader reads the First Reading. To indicate the end of the reading, the reader acclaims) :

The word of the Lord.
Thanks be to God.

VUOROPSALMI

The Psalm

TOINEN LUKUKAPPALE
(Milloin on toinen lukukappale, lukija lukee sen. Lopussa hän sanoo: )

Tämä on Jumalan (Herran) sanaa.
Kiitos Jumalalle.

(Seuraa Halleluja tai jokin muu laulu.)

Second Reading
(If there is to be a Second Reading, a reader reads it, as above. To indicate the end of the reading, the reader acclaims: )

The word of the Lord.
Thanks be to God.

(There follows the Alleluia or another chant)

EVANKELIUMIN
(Pappi rukoile hiljaa):
Kaikkivaltias Jumala, puhdista minun sydämeni ja huuleni, jotta voisin kelvollisesti julistaa sinun pyhää evankeliumiasi.

The Gospel
(The Priest says in a low voice):
Cleanse my heart and my lips, almighty God, that I may worthily proclaim your holy Gospel.

Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.

(Seurakuntalaiset tekevät ristinmerkin otsaansa, huulilleen ja rintaansa.)
Luemme pyhästä evankeliumista N:n mukaan.
Kunnia sinulle, Herra.

(Lopussa sanotaan: )
Tämä on Herran sanaa.
Kiitos sinulle, Kristus.

(Pappi suutelee evankeliumikirjaa lausuen hiljaa):
Evankeliumin kautta pyyhittäköön pois syntimme.

The Lord be with you.
And with your spirit.

(Everyone makes the Sign of the Cross on on his forehead, lips, and breast.)
A reading from the holy Gospel according to N.
Glory to you, O Lord.

(At the end of the Gospel: )
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.

(Then he kisses the book, saying quietly):

Through the words of the Gospel may our sins be wiped away.

SAARNA

HOMILY

USKONTUNNUSTUS (sunnuntaisin ja juhlapyhinä)

Uskon yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on tehty. Meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista,
(Näiden sanojen kohdalla kaikki kumartuvat):
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi; meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua.
Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Ja yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan mailman elämää.
Aamen.

Profession of Faith (Sundays and feast days)

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven, 

(At the words that follow up to and including and became man, all bow: )
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets.
I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come.
Amen.

YLEISET ESIRUKOUKSET

(Seurakunta rukoilee kirkon ja maailman tarpeiden puolesta).

Universal Prayer

(The congregation prays for the needs of the Church and the world)

UHRILAHJOJEN VALMISTAMINEN

(Pappi kohottaa pateenin, jolla on ehtoollisleipää, sanoen: )


Kiitetty olet sinä, Jumala, kaikkeuden Herra, koska sinun anteliaisuudestasi olemme saaneet leivän, jonka kannamme eteesi, maan ja ihmisten työn hedelmän, josta meille tulee elämän leipä.

Kiitetty olkoon Jumala iankaikkisesti.

(Pappi kaataa viiniä ja vähän vettä ehtoollismaljaan lausuen hiljaa: )


Tämän veden ja viinin salaisuuden kautta suotakoon meidän tulla osallisiksi hänen jumaluudestaan, joka hyvyydessään tahtoi omaksua meidän ihmisyytemme

(Kohottaen ehtoollismaljan pappi sanoo: )

Kiitetty olet sinä, Jumala, kaikkeuden Herra, koska sinun anteliaisuudestasi olemme saaneet viinin, jonka kannamme eteesi, viiniköynnöksen ja ihmisten työn hedelmän, josta  meille tulee hengellinen juoma.

Kiitetty olkoon Jumala iankaikkisesti.

(Kumartuneena pappi rukoilee hiljaa: )
Ota, Herra, vastaan meidät, jotka sinua rukoilemme nöyrin ja katuvaisin mielin.Olkoon uhrimme, jonka tänään tuomme kasvojesi eteen, otollinen sinulle, Herra Jumala.

(Pappi pesee kätensä sanoen: )

Herra, pese minut vääryydestäni ja puhdista minut synnistäni.

Rukoilkaa kaikki, että tämä minun ja teidän uhrinne olisi otollinen Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle.

Herra ottakoon uhrin vastaan sinun käsistäsi nimensä kiitokseksi ja kunniaksi, meidän ja koko pyhän kirkkonsa hyödyksi.

The Liturgy of the Eucharist

(The Priest takes the paten with the bread and holds it slightly raised, saying: )

Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you:
fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life.

Blessed be God for ever.

(The Deacon, or the Priest, pours wine and a little water into the chalice, saying quietly: )

By the mystery of this water and wine
may we come to share in the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity.

(The Priest then takes the chalice and holds it slightly raised saying: )

Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you:
fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual drink.

Blessed be God for ever.

(After this, the Priest, bowing profoundly, says quietly: )

With humble spirit and contrite heart
may we be accepted by you, O Lord,
and may our sacrifice in your sight this day be pleasing to you, Lord God.

(The Priest, washes his hands, saying quietly: )

Wash me, O Lord, from my iniquity and cleanse me from my sin.

Pray, brethren (brothers and sisters), that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the almighty Father.

May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy Church.

UHRILAHJARUKOUS

(Pappi laulaa tai lausuu rukouksen.)

Aamen.

Prayer over the Offerings

(The priest sings or says a prayer.)

Amen.

EUKARISTINEN RUKOUS

Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.
Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme ne Herran puoleen.
Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
Se on arvokasta ja oikein.

THE EUCHARISTIC PRAYER

The Lord be with you.
And with your spirit.
Lift up your hearts.
We lift them up to the Lord.
Let us give thanks to the Lord our God.
It is right and just.

(Pappi laulaa tai lausuu prefaation.)
(Pappi päättää prefaation laulaen tai lausuen yhdessä Kansan kanssa)

(The Priest continues the Preface.)
(At the end of the Preface he concludes the Preface with the people, singing or saying aloud)

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

I EUKARISTINEN RUKOUS (ROOMALAINEN KAANON)

(Seurakunta polvistuu.)
Sinua, laupiain Isä, me rukoilemme nöyrästi Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta: ota vastaan ja siunaa nämä + antimet, nämä pyhät ja tahrattomat uhrilahjat. Me kannamme ne eteesi ennen kaikkea pyhän katolisen kirkkosi puolesta. Lahjoita sille rauha ja ykseys. Johdata ja varjele sitä kautta koko maan piirin. Niin ikään kannamme uhrimme paavimme N:n, piispamme N:n ja kaikkien niiden puolesta, jotka uskollisesti vaalivat katolista ja apostolista uskoa.

(Elävien muisteleminen: )
Muista, Herra, niitä, joiden puolesta nyt erityisesti rukoilemme.
(Seuraa hetken hiljaisuus.)

EUCHARISTIC PRAYER I (THE ROMAN CANON)

(Seurakunta polvistuu.)
To you, therefore, most merciful Father, we make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord: that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices, which we offer you firstly for your holy catholic Church. Be pleased to grant her peace, to guard, unite and govern her throughout the whole world, together with your servant Nour Pope and Nour Bishop, and all those who, holding to the truth, hand on the catholic and apostolic faith. 

(Commemoration of the Living: )
Remember, Lord, your servants Nand N.
(A moment of silence follows.)

Muista kaikkia tänne kokoontuneita, joiden uskon ja alttiuden sinä tunnet. Heidän puolestaan me kannamme tämän kiitosuhrin, ja he myös kantavat sen itsensä ja kaikkien läheistensä puolesta toivoen sinulta turvallista elämää, lunastusta ja pelastusta ja antavat kunnian sinulle, iankaikkiselle, elävälle ja totiselle Jumalalle.

Yhdessä koko kirkon kanssa me kunnioittaen muistelemme sinun pyhiäsi, erityisesti kunniakasta ainaista neitsyttä Mariaa, Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen äitiä, niin myös pyhää Joosefia, hänen puolisoaan, sekä apostoleitasi Pietaria ja Paavalia, Andreasta (Jaakobia, Johannesta, Tuomasta, Jaakobia, Filippusta, Bartolomeusta, Matteusta, Simonia ja Taddeusta, ja marttyyreitasi Linusta, Kletusta, Klemensiä, Sikstusta, Korneliusta, Cyprianusta, Laurentiusta, Khrysogonusta, Johannesta ja Paavalia, Kosmasta ja Damianusta) ja kaikkia sinun pyhiäsi. Heidän ansioittensa ja rukoustensa tähden suo meidän kaikessa nauttia sinun suojelustasi. (Kristuksen Herramme kautta. Aamen.)

and all gathered here, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you this sacrifice of praise or they offer it for themselves and all who are dear to them: for the redemption of their souls, in hope of health and well-being,
and paying their homage to you, the eternal God, living and true.

In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious ever-Virgin Mary, Mother of our God and Lord, Jesus Christ, and blessed Joseph, her Spouse, your blessed Apostles and Martyrs, Peter and Paul, Andrew,
(James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon and Jude;
Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John and Paul, Cosmas and Damian) and all your Saints; we ask that through their merits and prayers, in all things we may be defended by your protecting help.
(Through Christ our Lord. Amen.)

Ota, Herra, vastaan tämä uhri, jonka me sinun palvelijasi ja koko perheesi sinulle kannamme.

Johda meidän päiviämme sinun rauhassasi, vapahda meidät iankaikkisesta kadotuksesta ja lue meidät valittujesi joukkoon. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

Therefore, Lord, we pray:
graciously accept this oblation of our service, that of your whole family;

order our days in your peace, and command that we be delivered from eternal damnation and counted among the flock of those you have chosen. (Through Christ our Lord. Amen.)

Pyydämme sinua, Jumala: tee uhristamme pyhä ja otollinen. Tulkoon siitä meille sinun rakkaan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri.(Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:)
Päivää ennen kärsimistään hän otti pyhiin käsiinsä leivän, nosti silmänsä taivasta kohti sinun, Jumalan, kaikkivaltiaan Isänsä, puoleen, kiitti ja ylisti sinua, mursi leivän ja antoi opetuslapsilleen sanoen:


OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

(Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:)
Samoin hän aterian jälkeen otti pyhiin käsiinsä maljan, kiitti ja ylisti sinua ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

(Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:)

Be pleased, O God, we pray, to bless, acknowledge, and approve this offering in every respect; make it spiritual and acceptable, so that it may become for us
the Body and Blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ.

(The priest takes the bread, raises it a little and says:)
On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven
to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, FOR THIS IS MY BODY,
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

(The priest raises the consecrated host, kneels, takes the chalice and says:)
In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice
in his holy and venerable hands,
and once more giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT, FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD, THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT, WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY FOR THE FORGIVENESS OF SINS. DO THIS IN MEMORY OF ME.

(The priest raises the communion plate, kneels and says:)

Tämä on uskon salaisuus.
Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.
–––
tai:
Me vietämme uskon salaisuutta.
Herra, niin usein, kuin syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me julistamme sinun kuolemaasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

tai:
Tämä on pelastuksen salaisuus.
Maailman Vapahtaja, pelasta meidät, sinä, joka ristisi ja ylösnousemuksesi kautta vapautit meidät.
–––
Sen tähden, Herra, me, sinun palvelijasi, ja pyhä kansasi, vietämme Kristuksen, sinun Poikasi, meidän Herramme, autuaan kärsimisen, kuolleista nousemisen ja kunniakkaan taivaaseen astumisen muistoa. Me kannamme sinulle, kunnian ja kirkkauden Jumalalle, sinun lahjoistasi puhtaan, pyhän ja tahrattoman uhrilahjan, iankaikkisen elämän leivän ja pelastuksen maljan.

Katso laupiaasti ja lempeästi tämän uhrilahjan puoleen ja ota se vastaan, niin kuin otit vastaan vanhurskaan palvelijasi Aabelin lahjat, isämme Aabrahamin uhrin ja sen pyhän ja tahrattoman uhrin, jonka ylimmäinen pappisi Melkisedek sinulle kantoi.
Nöyrästi rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumala, kantakoon pyhä enkelisi tämän uhrilahjan taivaalliselle alttarillesi sinun kirkkautesi eteen, jotta me kaikki, jotka tältä alttarilta nautimme sinun Poikasi ruumiin ja veren, täyttyisimme armolla ja siunauksella. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

(Kuolleiden muisteleminen:)

The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.
–––
Or:

When we eat this Bread and drink this Cup, we proclaim your Death, O Lord,
until you come again.

Or:

Save us, Saviour of the world,
for by your Cross and Resurrection you have set us free.


–––
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the Resurrection from the dead, and the glorious Ascension into heaven of Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gifts that you have given us, this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy Bread of eternal life and the Chalice of everlasting salvation.

Be pleased to look upon these offerings with a serene and kindly countenance,
and to accept them, as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel the just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim. In humble prayer we ask you, almighty God: command that these gifts be borne
by the hands of your holy Angel to your altar on high in the sight of your divine majesty, so that all of us, who through this participation at the altar receive the most holy Body and Blood of your Son, may be filled with every grace and heavenly blessing. (Through Christ our Lord. Amen.)

(Commemoration of the Dead: )

Muista, Herra, myös palvelijoitasi (N. ja N.), jotka ovat menneet edellämme uskon sinetillä merkittyinä ja nukkuvat rauhan unta.
(Seuraa hetken hiljaisuus.)
Anna heille ja kaikille Kristuksessa lepääville sinun luonasi virvoitus, valkeus ja rauha. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

Anna myös meille, syntisille palvelijoillesi, jotka panemme toivomme sinun laupeutesi runsauteen, perintöosa yhdessä pyhien apostoliesi ja marttyyriesi kanssa: Johanneksen, Stefanuksen, Mattiaan, Barnabaan, (Ignatiuksen, Aleksanterin, Marcellinuksen, Pietarin, Felicitaan, Perpetuan, Agatan, Lucian, Agneksen, Cecilian, Anastasian) ja kaikkien pyhiesi kanssa. Vie meidät heidän joukkoonsa, sinä, joka et katso ansioita, vaan annat anteeksi. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta, sillä hänen kauttaan sinä, Herra, alati luot kaikki nämä hyvät lahjat, pyhität, teet eläväksi, siunaat ja tarjoat meille.

(Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:)

Remember also, Lord, your servants Nand N., who have gone before us with the sign of faith and rest in the sleep of peace.
(A moment of silence follows.)
Grant them, O Lord, we pray,
and all who sleep in Christ,
a place of refreshment, light and peace.(Through Christ our Lord. Amen.)

To us, also, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies,
graciously grant some share and fellowship with your holy Apostles and Martyrs: with John the Baptist, Stephen,
Matthias, Barnabas, (Ignatius, Alexander,
Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua,
Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia)
and all your Saints; admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon, through Christ our Lord. Through whom you continue to make all these good things, O Lord; you sanctify them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us.

(The priest raises the paten and the communion plate and says:)

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honour is yours, for ever and ever. Amen.

TOINEN EUKARISTINEN RUKOUS

(Seurakunta polvistuu.)
Totisesti olet pyhä, Isä Jumala, kaiken pyhyyden lähde.
Sen vuoksi pyydämme sinua: pyhitä Hengelläsi nämä lahjat, että niistä tulisi meille Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis + ja veri.

(Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo):
Päivänä, jona hänet kavallettiin ja hän vapaaehtoisesti läht kärsimisen tielle, hän otti leivän, kiitti, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

(Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo):

Samoin hän aterian jälkeen otti maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

(Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo):

Tämä on uskon salaisuus.
Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

Muistaen Poikasi kuolemaa ja ylösnousemusta me kannamme sinun eteesi, Isä, elämän leivän ja pelastuksen maljan. Me kiitämme sinua, että olet kutsunut meidät seisomaan kasvojesi edessä ja palvelemaan sinua.
Nöyrästi rukoilemme sinua: lahjoita meille osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen ja kokoa meidät yhteen Pyhässä Hengessä. Muista kirkkoasi, joka on levinnyt yli maan piirin, ja tee se täydelliseksi rakkaudessa yhdessä paavimme N:n, piispamme N:n ja kirkon koko papiston kanssa.
Muista myös niitä läheisiämme, jotka ovat nukkuneet pois ylösnousemuksen toivossa, ja kaikkia, jotka sinun laupeutesi saattamina ovat lähteneet tästä elämästä. Päästä heidät valkeuteen kasvojesi eteen.
Armahda meitä kaikkia, että pääsisimme osallisiksi iankaikkisesta elämästä autuaan Jumalansynnyttäjän, Neitsyt Marian, autuaiden apostolien ja kaikkien pyhäin kanssa, jotka aikojen alusta ovat olleet sinulle otolliset, kiittääksemme ja ylistääksemme sinua Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
(Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo):
Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

EUCHARISTIC PRAYER II

(The congregation kneels.)
You are indeed Holy, O Lord, the fount of all holiness.
Make holy, therefore, these gifts, we pray,
by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the Body + and􏰀 Blood of our Lord Jesus Christ.

(The priest takes the bread, raises it a little and says):
At the time he was betrayed
and entered willingly into his Passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, FOR THIS IS MY BODY,
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

(The priest raises the consecrated host, kneels, takes the chalice and says):

In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT, FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD, THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT, WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY FOR THE FORGIVENESS OF SINS. DO THIS IN MEMORY OF ME.

(The priest raises the communion plate, kneels and says):

The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.

Therefore, as we celebrate the memorial of his Death and Resurrection, we offer you, Lord, the Bread of life and the Chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the Body and Blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your Church, spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Nour Pope and Nour Bishop and all the clergy.

Remember also our brothers and sisters
who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy: welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Apostles, and all the Saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coheirs to eternal life,
and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
(The priest raises the paten and the communion plate and says):
Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honour is yours, for ever and ever.
Amen.


KOLMAS EUKARISTINEN RUKOUS

(Seurakunta polvistuu.)
Totisesti olet pyhä, Isä Jumala, ja kaikki sinun luotusi julistavat sinun kunniaasi, sillä Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen, kautta sinä teet eläväksi ja pyhität kaiken Pyhän Hengen voimalla. Lakkaamatta sinä kokoat kansasi, että kautta koko maan piirin idästä länteen saakka tuotaisiin puhdas uhri sinun nimesi kunniaksi.

Sen vuoksi rukoilemme sinua nöyrästi, kaikkivaltias Jumala, pyhitä Hengelläsi nämä lahjamme, että niistä tulisi Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri, sillä hänen käskystään vietämme tätä salaisuutta.(Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:)
Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän, kiitti ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

(Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:)
Samoin hän aterian jälkeen otti maljan, kiitti ja ylisti sinua ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.(Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:)
Tämä on uskon salaisuus.
Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

Muistaen, pyhä Isä, Poikasi pelastavaa kärsimistä, kunniakasta ylösnousemusta ja taivaaseen astumista ja odottaen hänen toista tulemistaan me kannamme kiitollisina eteesi tämän elävän ja pyhän uhrin.

Rukoilemme sinua: katso kirkkosi uhrin puoleen ja tunne siinä Poikasi, joka sinun tahtosi mukaisesti on kuolemallaan sovittanut meidät sinun kanssasi. Suo, että hänen ruumiinsa ja verensä ravitsemina ja Pyhän Hengen täyttäminä olisimme yksi ruumis ja yksi henki Kristuksessa.

Tehköön hän meistä ikuisen uhrilahjan sinun kunniaksesi, että me valittujesi kanssa saisimme perintöosan Neitsyt Marian, Jumalanäidin, apostolien, marttyyrien, (pyhän N:n) ja kaikkien pyhäin kanssa, joiden puoltoon me luottavaisina turvaamme.
Anna, armollinen Jumala, että tämä meidän sovituksemme uhri toisi rauhan ja vapahduksen koko maailmalle.

Vahvista maan päällä vaeltavaa kirkkoasi uskossa ja rakkaudessa: vahvista palvelijaasi, paaviamme N:ää, piispaamme N:ää, kaikkia piispoja, pappeja ja diakoneja ja koko lunastettujen kansaa. Kuule tänne kokoontuneen seurakunnan rukoukset ja johdata tykösi maailman kaikki kansat.
Pääsiäisoktaavin aikana tai kasteen yhteydessä voidaan lisätä:
Muista myös niitä, jotka tänään (tänä pääsiäisjuhlana) ovat syntyneet vedestä ja Pyhästä Hengestä uuteen elämään ja joille olet antanut kaikki synnit anteeksi.
Armahda myös edesmenneitä läheisiämme ja kaikkia niitä, jotka sinun armossasi ovat eronneet tästä ajasta. Päästä heidät valtakuntaasi, jossa toivomme mukaan sinun kunniasi meidät kaikki alituisesti täyttää Kristuksen, Herramme, kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.

(Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:)


Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

EUCHARISTIC PRAYER III

(The congregation kneels.)
You are indeed Holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting a pure sacrifice may be offered to your name.

Therefore, O Lord, we humbly implore you: by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the Body and􏰀Blood of your Son our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries.

(The priest takes the bread, raises it a little and says:)
For on the night he was betrayed he himself took bread, and, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, FOR THIS IS MY BODY,
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

(The priest raises the consecrated host, kneels, takes the chalice and says):
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT, FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD, THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT, WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY FOR THE FORGIVENESS OF SINS. DO THIS IN MEMORY OF ME.

(The priest raises the communion plate, kneels and says):
The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.

Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving Passion of your Son, his wondrous Resurrection and Ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice.

Look, we pray, upon the oblation of your Church and, recognizing the sacrificial Victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the Body and Blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ.

May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most Blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed Apostles and glorious Martyrs (with Saint N.: the Saint of the day or Patron Saint)
and with all the Saints, on whose constant intercession in your presence
we rely for unfailing help. May this Sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world.

Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim Church on earth,
with your servant N. our Pope and N. our Bishop, the Order of Bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you: in your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy for ever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good.

(The priest raises the paten and the communion plate and says:)

Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honour is yours, for ever and ever.
Amen.

NELJÄS EUKARISTINEN RUKOUS

EUCHARISTIC PRAYER IV

(Seurakunta nousee seisomaan.)
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.

Ylentäkää sydämenne.
Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.
Se on arvokasta ja oikein.

(The congregation stands.)
The Lord be with you.
And with your spirit.

Lift up your hearts. 
We lift them up to the Lord. 

Let us give thanks to the Lord our God. 
It is right and just.

(Pappi laulaa tai lausuu prefaation.)

(The priest sings or recites the preface.)

Totisesti on arvokasta kiittää sinua, totisesti on oikein ylistää sinua, pyhä Isä, sillä sinä yksin olet elävä ja tosi Jumala. Sinä olet ollut ennen aikojen alkua ja pysyt ikuisesti, sinä asut valkeudessa, johon ei kukaan voi tulla. Kuitenkin sinä olet kaiken luonut, sillä sinä yksin olet hyvä ja elämän lähde. Tämän olet tehnyt, jotta täyttäisit luotusi siunauksella ja toisit monille kirkkautesi ilon. Sen tähden ovat sinun edessäsi lukemattomat enkelten joukot, jotka sinua palvelevat päivin ja öin. He näkevät kasvojesi kirkkauden ja ylistävät sinua lakkaamatta. Heidän kanssaan me ja meidän äänellämme koko luomakunta tunnustaa riemuiten sinun nimeäsi ja laulaa:

It is truly right to give you thanks, truly just to give you glory, Father most holy, for you are the one God living and true, existing before all ages and abiding for all eternity, dwelling in unapproachable light; yet you, who alone are good, the source of life, have made all that is, so that you might fill your creatures with blessings and bring joy to many of them by the glory of your light. And so, in your presence are countless hosts of Angels, who serve you day and night and, gazing upon the glory of your face, glorify you without ceasing. With them we, too, confess your name in exultation, giving voice to every creature under heaven, as we acclaim:

(Pappi päättää prefaation laulaen tai lausuen yhdessä kansan kanssa:)

(The priest concludes the preface by singing or reciting with the people:)

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

(Seurakunta polvistuu.)

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

(The congregation kneels.)

Me ylistämme sinua, pyhä Isä, sillä sinä olet suuri ja kaikki työsi olet tehnyt viisaudessa ja rakkaudessa. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi ja uskoit hänen huolenpitoonsa koko maailman. Kaikkia luotuja tuli hänen hallita ja yksin sinua, Luojaansa, palvella. Ja kun hän ei ollut sinulle kuuliainen ja menetti ystävyytesi, sinä et jättänyt häntä kuoleman valtaan. Laupeudessasi autoit kaikkia etsimään sinua ja löytämään sinut. Yhä uudelleen tarjosit ihmisille liittoasi ja opetit profeettojen suulla heitä odottamaan pelastusta. Niin suuresti sinä rakastit maailmaa, pyhä Isä, että lähetit meille pelastajaksi ainokaisen Poikasi, kun aika oli täyttynyt. Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi Neitsyt Mariasta. Hän jakoi ihmisten osan kaikessa, kuitenkin ilman syntiä. Hän julisti köyhille pelastuksen sanomaa, vangituille vapautusta ja murheellisille iloa. Täyttääkseen sinun suunnitelmasi hän antoi itsensä kuolemaan ja kuolleista nousemalla kuoleman voitti ja elämän uudisti. Ja jotta me emme enää eläisi itsellemme vaan hänelle, joka meidän edestämme kuoli ja nousi kuolleista, hän lähetti luotasi, Isä, uskoville esikoislahjaksi Pyhän Hengen, joka jatkaa maailmassa Poikasi työtä ja täydentää kaiken pyhityksen.

We give you praise, Father most holy, for you are great and you have fashioned all your works in wisdom and in love. You formed man in your own image and entrusted the whole world to his care, so that in serving you alone, the Creator, he might have dominion over all creatures. And when through disobedience he had lost your friendship, you did not abandon him to the domain of death. For you came in mercy to the aid of all, so that those who seek might find you. Time and again you offered them covenants and through the prophets taught them to look forward to salvation. And you so loved the world, Father most holy, that in the fullness of time you sent your Only Begotten Son to be our Saviour. Made incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, he shared our human nature in all things but sin. To the poor he proclaimed the good news of salvation, to prisoners, freedom, and to the sorrowful of heart, joy. To accomplish your plan, he gave himself up to death, and, rising from the dead, he destroyed death and restored life. And that we might live no longer for ourselves but for him who died and rose again for us, he sent the Holy Spirit from you, Father, as the first fruits for those who believe, so that, bringing to perfection his work in the world, he might sanctify creation to the full. 

Sen vuoksi rukoilemme sinua, Isä: pyhittäköön sinun Henkesi nämä lahjat, että niistä tulisi Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri. Hän jätti meille tämän suuren salaisuuden viettämisen ikuisen liiton merkiksi.
Kun hetki oli tullut, jolloin sinä, pyhä Isä, olit kirkastava hänet, hän antoi omilleen, joita hän oli rakastanut ja jotka maailmassa olivat, rakkautensa täydellisimmän osoituksen.

Therefore, O Lord, we pray: may this same Holy Spirit graciously sanctify these offerings, that they may become the Body and Blood of our Lord Jesus Christ for the celebration of this great mystery, which he himself left us as an eternal covenant. For when the hour had come for him to be glorified by you, Father most holy, having loved his own who were in the world, he loved them to the end:

(Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:)

(The priest takes the bread, raises it a little and says:)

Heidän syödessään hän otti leivän ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

and while they were at supper, he took bread, blessed and broke it, and gave it to his disciples, saying: 

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT, FOR THIS IS MY BODY,
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

(Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:)

(The priest raises the consecrated host, kneels, takes the chalice and says):

Samoin hän otti viinillä täytetyn maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSl ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT, FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD, THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT, WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY FOR THE FORGIVENESS OF SINS. DO THIS IN MEMORY OF ME.

(Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:)

(The priest raises the communion plate, kneels and says):

Tämä on uskon salaisuus.
Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

Sen tähden, kaikkivaltias Jumala, me vietämme tänään lunastuksemme salaisuutta. Me muistelemme Kristuksen kuolemaa ja hänen astumistaan alas tuonelaan, tunnustamme hänen ylösnousemustaan ja hänen astumistaan taivaaseen sinun oikealle puolellesi ja odotamme hänen kunniakasta tulemistaan. Me kannamme sinulle hänen ruumiinsa ja verensä uhriksi, joka on sinulle otollinen ja pelastaa koko maailman.

The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.

Therefore, O Lord, as we now celebrate the memorial of our redemption, we remember Christ’s Death and his descent to the realm of the dead, we proclaim his Resurrection and his Ascension to your right hand, and, as we await his coming in glory, we offer you his Body and Blood, the sacrifice acceptable to you which brings salvation to the whole world. 

Katso tämän uhrin puoleen, jonka sinä itse olet valmistanut kirkollesi, ja suo kaikkien, jotka ovat osalliset tästä yhdestä leivästä ja maljasta, olla yksi ruumis Pyhässä Hengessä ja elävä uhri Kristuksessa sinun kirkkautesi kiitokseksi.
Muista, Isä, kaikkia niitä, joiden puolesta me kannamme tämän uhrin: palvelijaasi, paaviamme N:ää, piispaamme N:ää, kaikkia piispoja, pappeja ja diakoneja, niitä, jotka ovat tuoneet lahjansa, niitä, jotka ovat tänne kokoontuneet, koko sinun kansaasi ja kaikkia, jotka sinua vilpittömästi etsivät.
Muista myös niitä, jotka ovat lähteneet pois Kristuksen rauhassa, ja kaikkia kuolleita, joiden uskon sinä yksin tunnet.

Anna, laupias Isä, meille kaikille, sinun lapsillesi, taivaan perintöosa yhdessä autuaan Jumalan äidin, Neitsyt Marian, apostolien ja kaikkien pyhäin kanssa sinun valtakunnassasi. Siellä me yhdessä synnin ja kuoleman turmeluksesta vapautetun luomakunnan kanssa ylistämme sinua Kristuksen, Herramme, kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.

Look, O Lord, upon the Sacrifice which you yourself have provided for your Church, and grant in your loving kindness to all who partake of this one Bread and one Chalice that, gathered into one body by the Holy Spirit, they may truly become a living sacrifice in Christ to the praise of your glory. Therefore, Lord, remember now all for whom we offer this sacrifice: especially your servant Nour Pope, Nour Bishop, and the whole Order of Bishops, all the clergy, those who take part in this offering, those gathered here before you, your entire people, and all who seek you with a sincere heart.

To all of us, your children, grant, O merciful Father, that we may enter into a heavenly inheritance with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, and with your Apostles and Saints in your kingdom. There, with the whole of creation, freed from the corruption of sin and death, may we glorify you through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. 

(Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:)

(The priest raises the paten and the communion plate and says:)

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Aamen.

Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honour is yours, for ever and ever. 
Amen.

KOMMUUNIO

COMUNION

National Trust for Scotland, Fyvie Castle. Neitsyt Maria vastanottaa kommuunio.

Rukoilkaamme nyt kaikki, niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Taivaallinen Isä, me pyydämme: päästä meidät kaikesta pahasta ja anna armoisasti rauha meidän päivinämme. Tue meitä laupeudellasi, että olisimme aina vapaat synnistä ja turvassa kaikelta onnettomuudelta odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

At the Saviour’s command and formed by divine teaching, we dare to say: 

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 

Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that, by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. 

For the kingdom, the power and the glory are yours now and for ever. 

RAUHANRUKOUS JA -TERVEHDYS
Herra Jeesus Kristus, sinä sanoit apostoleillesi: rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille.Sen tähden me pyydämme: älä katso syntejämme vaan kirkkosi uskoa: kokoa ja varjele sitä rauhassa ja ykseydessä tahtosi mukaan, sinä, joka elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.

Antakaamme toisillemme rauhan merkki.

THE PEACE PRAYER
Lord Jesus Christ, who said to your Apostles: Peace I leave you, my peace I give you; look not on our sins, but on the faith of your Church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live and reign for ever and ever. 

Amen.

The peace of the Lord be with you always. 
And with your spirit.

Let us offer each other the sign of peace.

(Pappi murtaa ehtoollisleivän ja pudottaa palan maljaan lausuen hiljaa):
Tämä Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren yhdistyminen koitukoon meille iankaikkiseksi elämäksi.

(Sillä välin lausutaan tai lauletaan):
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: anna meille rauha.

(The priest takes the host, breaks it over the paten, and places a small piece in the chalice, saying quietly: )
May this mingling of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ bring eternal life to us who receive it. 

(Meanwhile the following is sung or said: )
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 
Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. 
Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. 

(Pappi lausuu hiljaa: )
Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika, joka Isän tahdosta ja Pyhän Hengen avulla annoit kuolemallasi maailmalle elämän, vapahda minut pyhän ruumiisi ja veresi tähden kaikesta vääryydestä ja kaikesta pahasta. Anna minun aina elää käskyjesi mukaan äläkä koskaan salli minun erota sinusta.

(Pappi kohottaa ehtoollisleipää ja lausuu: )
Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan ehtoollispöytään.
Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.

(The priest says quietly: )
Lord Jesus Christ, Son of the living God, who, by the will of the Father and the work of the Holy Spirit, through your Death gave life to the world, free me by this, your most holy Body and Blood, from all my sins and from every evil; keep me always faithful to your commandments, and never let me be parted from you. 

(The priest raises the host and says: )
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. 
Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. 

(Pappi nauttii Kristuksen ruumiin: )
Kristuksen ruumis varjelkoon minut iankaikkiseen elämään.

(Pappi nauttii Kristuksen veren: )
Kristuksen veri varjelkoon minut iankaikkiseen elämään.

(The priest consumes the body of Christ: )
May the Body of Christ keep me safe for eternal life.

(The priest consumes the Blood of Christ)
May the Blood of Christ keep me safe for eternal life.

EHTOOLLISVIRSI

THE COMMUNION HYMN

(Ehtoollisvieraat tulevat alttarin eteen. Pappi sanoo kullekin: )
Kristuksen ruumis.
Aamen.

(Ehtoollisastioita puhdistaessaan pappi lausuu hiljaa: )
Suo, Herra, meidän puhtain mielin käsittää se, minkä suullamme olemme vastaanottaneet, ja tulkoon meille tästä ajallisesta lahjasta iankaikkinen lääke.

(Seuraa hetken hiljaisuus tai ylistyslaulu.)

(The communicants. approaches and the Priest say: ) 
The Body of Christ. 
Amen.

(The Priest says quietly: )

What has passed our lips as food, O Lord, may we possess in purity of heart, that what has been given to us in time may be our healing for eternity. 

(Followed by a moment of silence or a song of praise.)

LOPPURUKOUS

Rukoilkaamme.
(Pappi laulaa tai lausuu rukouksen.)
Aamen.

LOPPUSIUNAUS

Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.

Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika + ja Pyhä Henki.
Aamen.

Menkää Herran rauhassa.
Kiitos Jumalalle.

Prayer after Communion

Let us pray.
(A priest sings or says a prayer)
Amen.

The Concluding Rites

The Lord be with you.
And with your spirit. 

May almighty God bless you, the Father, and the Son +, and the Holy Spirit. 
Amen.

Go forth, the Mass is ended. 
Thanks be to God.