Pyhimykset

Pyhyys ei koostu poikkeuksellisten asioiden tekemisestä, vaan tavallisten asioiden tekemisestä
rakkaudella ja uskolla

Paavi Franciscus
Pyhä Henrik

Pyhä Henrik, sinä toit evankeliumin ja pyhän katolisen kirkon maahamme. Suojele hiippakuntaamme, maatamme ja kansaamme. Auta meitä olemaan uskollisia Kristukselle, kuten sinä olit hänelle uskollinen kuolemaan asti.
– Rukoile puolestamme.
Aamen.

Rukous autuaalle Hemmingille

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä annoit autuaan piispa Hemmingin kansallesi uskolliseksi paimeneksi ja opettajaksi. Hänen esirukoustensa tähden siunaa Suomen maata ja kansaa, johdata meitä tuntemaan yhä palavammin. Suo palvelijasi Hemmingin tulla luetuksi pyhiesi joukkoon. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme kautta. Aamen.

Autuas Hemming, rukoile puolestamme.

Pyhä Josemaría Escrivá, Opus Dein perustaja

Jumala, sinä soit pyhän Neitsyt Marian välityksellä runsaasti armolahjoja pyhälle papille Josemarialle ja valitsit hänet uskolliseksi työvalineeksesi perustamaan Opus Dein, joka on tie pyhittymiseen ammatillisessa työssä ja kristityn jokapäiväisten velvollisuuksien täyttämisessä. Suo että myös minä osaisin muuttaa elämäni kaikki hetket ja tilanteet tilaisuuksiksi, joissa voin rakastaa Sinua ja palvella kirkkoa, paavia ja kaikkia sieluja iloisesti ja yksinkertaisesti ja valaista uskon ja rakkauden valolla kaikki maailman tiet. Suo että pyhän Josemarian esirukousten avulla pyyntöni … toteutuu. Aamen.Isä meidän, Terve Maria, Kunnia Isälle.

Pyhä Paavi Johannes Paavali

Laupeudesta rikas Jumala, Sinä tahdoit pyhään paavi Johannes Paavalin paimentavan yleismaailmallista kirkkoasi. Suo meidän hänen opetustensa johtamina avata luottavaisesti sydämemme Kristuksen, ihmisen ainoan Lunastajan, pelastavalle armolle. Tätä pyydämme saman Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Autuas Alvaro del Portillo, piispa, Opus Dein prelaatti

Armollinen Isä Jumala, Sinä soit autuaalle piispa Alvarolle armon olla Neitsyt Marian avulla esimerkillinen paimen Kirkon palveluksessa ja pyhän Josemarian, Opus Dein perustajan, uskollinen hengellinen lapsi ja seuraaja. Suo, että myös minä osaisin vastata uskollisesti kristillisen kutsumuksen vaatimuksiin muuttamalla elämäni kaikki hetket ja tilanteet tilaisuuksiksi, joissa voin rakastaa Sinua ja palvella Jeesuksen valtakuntaa. Suo, että autuas Alvaro julistetaan pyhäksi ja että hänen esirukoustensa avulla pyyntöni toteutuu… (pyyntö). Aamen.

Isä Meidän, Terve Maria, Kunnia.

Guadalupe Ortiz de Landázuri

Isä Jumala, suo että autuaan Guadalupen esirukousten kautta oppisin työskentelemään arjessani samanlaisella rakkaudella kuin hän. Auta minua levittämään uskoani ja iloani kaikille ihmisille ympärilläni, jotta yhä useampi tuntisi sinut ja rakastaisi sinua. Suo että Guadalupe julistetaan pyhäksi
ja täytä hänen esirukouksensa tähden pyyntöni… (pyyntö). Aamen.

Isä meidän, Terve Maria, Kunnia.

MUUT
Kunnioitettava Montse Grases

Rukous yksityiseen käyttöön

Herra, Sinä innoitit palvelijasi Montsen noudattamaan tahtoasi iloisesti ja rauhal- lisin mielin sekä elämään ihailtavan yksinkertaisesti keskellä maailmaa: suo että minäkin osaisin tarjota Sinulle rakkaudella kaikki päivittäiset toimeni ja muuttaa ne kristilliseksi toisten palvelemiseksi. Suo että palvelijasi Montse kirkastetaan ja to- teuta tämä pyyntöni hänen puoltorukous- tensa välityksellä… (pyyntö). Aamen.

Isä meidän, Terve Maria, Kunnia.

Kunnioitettava Isidoro Zorzano

Rukous yksityiseen käyttöön

Kaikkivaltias Jumala, sinä täytit pal velijasi Isidoron runsailla armolahjoilla hänen suorittaessaan ammatillisia velvol lisuuksiaan keskellä maailmaa. Suo, että minäkin osaisin pyhittää tavallisen työni ja tuoda Kristuksen valon ystävilleni ja kolle goilleni. Kohota kirkkauteen palvelijasi Isidoro ja hänen puoltorukoustensa avulla täytä minun pyyntöni… (pyyntö). Aamen.

Isä meidän, Terve Maria, Kunnia.

Dora del Hoyo

Rukous Yksityiseen käyttöön

Jumala, sinä kutsuit Doran työskentelemään samanlaisissa tehtävissä kuin autuaan Neitsyt Marian, joka huolehti Jeesuksen kodista Nasaretissa. Auta minua löytämään sinut arkisista tilanteista ja täyttämään ympäristöni perheellisellä lämmöllä, jolla Dora täytti omansa seuraten pyhän Josemarían opetuksia. Kohota kirkkauteen palvelijasi Dora, ja hänen esirukoustensa avulla täytä minun pyyntöni… (pyyntö). Aamen.

Isä meidän, Terve Maria, Kunnia.